25 خرداد 1399 - 12:39 شناسه خبر: 11983 نسخه چاپی

افزایش 41 درصدی تولید گوشت قرمز در اردیبهشت 99

افزایش 41 درصدی تولید گوشت قرمز در اردیبهشت 99
آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور نشان میدهد در اردیبهشت 99 جمعا 30.9 هزار تن گوشت قرمز تولید شده که نسبت به ماه گذشته 41 درصد افزایش یافته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران،گزیده نتایج آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 99 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت ١٣٩٩ جمعاً ٣٠.۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ١٧,٢ هزار تن، ٥٥.٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١١ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.١ هزار تن و سایر انواع دام با ٥٥٢.٢ تن، به‌ترتیب ٣٥.٧ درصد، ٦.٨ درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ١٣٩٩ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ در حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ١٣٩٩ با ماه مشابه ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ٢٣ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ١٧ درصد افزایش، برای بز و بزغاله ١٧ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ٢٩ درصد افزایش، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٢ درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر ١٥ درصد کاهش داشته است.