25 خرداد 1399 - 14:0 شناسه خبر: 11984 نسخه چاپی

با حکم وزیر جهاد کشاورزی

مرتضی رضایی سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد

مرتضی رضایی سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد با حکم وزیر جهاد کشاورزی
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی مرتضی رضایی را به سمت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب کرد.

 به نقل از صدا و سیما، با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرتضی رضایی به سمت سرپرستی شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد.

مرتضی رضایی رئیس هیات مدیره این شرکت نیز است و همچنین سمت معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی را نیز بر عهده دارد.

پیش از این حسن عباسی معروفان این سمت را به عهده داشت.