01 مرداد 1399 - 16:23 شناسه خبر: 12019 نسخه چاپی

مجمع عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برگزار شد

مجمع عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برگزار شد
مجمع عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با هدف انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون امروز تشکیل جلسه داد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مجمع عمومی کانون با هدف انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون امروز چهارشنبه اول مرداد ماه سال 99 تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور 23 تن از نمایندگان انجمن های عضو کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برگزار شد، گزارش مالی منتهی به سال 1398 کانون ارائه و به تصویب نمایندگان حاضر در جلسه رسید.

در ادامه این جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در دستور کار جلسه مجمع قرار گرفت به طوری که؛

سیدمحمدرضا مرتضوی با 20 رای

علیرضا مروت پور 19 رای

ولی الله داودآبادی 18 رای

کاوه زرگران 18 رای

میر اسلام تیموری 18 رای

یونس ژائله 16 رای

محمد میررضوی 14 رای

مهدی معصومی 12 رای

مهدی کریمی تفرشی 12 رای

 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسن محمد علیزاده با 11 رای و رمضان فلاحتی با 11 رای، به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون انتخاب شدند. 

همچنین با رای نمایندگان انجمن های غذایی حاضر در جلسه  محسن لزومیان با 14 رای به عنوان بازرس اصلی و علیرضا رسولی با 7 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است روزنامه رسمی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با موافقت نمایندگان انجمن های حاضر در جلسه از روزنامه اطلاعات به روزنامه کسب و کار تغییر کرد.