28 آبان 1399 - 14:5 شناسه خبر: 14148 نسخه چاپی

فائو:

هیچ مدرک محکمی مبنی بر گسترش ویروس کرونا در تجارت مواد غذایی وجود ندارد

هیچ مدرک محکمی مبنی بر گسترش ویروس کرونا در تجارت مواد غذایی وجود ندارد فائو:
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد کیچ مدرک محکمی مبنی بر گسترش ویروس کرونا از ططریق تجارت مواد غذایی وجود ندارد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از خبرگزاری رویترز، ماکسیمو تروکالن، اقتصاددان ارشد سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، روز چهارشنبه اعلام کرد هیچ شواهد محکمی از انتشار ویروس کرونا از طریق تجارت مواد غذایی وجود ندارد و چنین گزارشاتی می بایست به حداقل برسد.

وی به کنفرانس جهانی غلات گفت فائو قبلا اعلام کرده است تولید غذا در کشورهای تامین کننده غذا را به عنوان منبع ویروس کرونا نمی داند. 

چین مدعی شده ویروس کرونا را در بسته بندی محصولات 20 کشور پیدا کرده است، اما مقامات خارجی می گویند عدم ارائه شواهد از سوی مقامات باعث آسیب رساندن به تجارت می شود.