02 آذر 1399 - 15:8 شناسه خبر: 14150 نسخه چاپی

براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار؛

نرخ شیرخام درب دامداری ها ۴۵۰۰ تومان تعیین شد

نرخ شیرخام درب دامداری ها ۴۵۰۰ تومان تعیین شد براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار؛
ستاد تنظیم بازار در آخرین مصوبات خود با توجه به سهم اثر نرخ های جدید نهاده های دامی و هزینه های تولید قیمت مصوب شیرخام درب دامداری ها را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد.

به گزارش کانون انجمن ها وصنایع غذایی ایران، ستاد تنظیم بازار در جلسه روز گذشته خود با توجه به درخواست انجمن ها و تشکل های مربوطه قیمت مصوب شیرخام  و محصولات لبنی را مور بازنگری قرار داد.

بر اساس این مصوبه با توجه به درخواست تشکل ها و انجمن های مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح نرخ شیرخام و محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهاده ها و سایر هزینه های تولید کمیته مربوطه با مسوولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و قیمت فروش شیرخام (با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار) مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب دامداری تصویب گردید.

 بر اساس آنچه در این مصوبه آمده است به ازاء هر یک درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۶۰ تومان با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر می شود.