03 مهر 1396 - 9:43 شناسه خبر: 4801 نسخه چاپی

دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه 1396

دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه 1396
دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه 1396در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد.

دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه 1396در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد.