01 آذر 1393 - 4:54 شناسه خبر: 4818 نسخه چاپی

بررسی وضعیت آرد و نان در رادیو اقتصاد با حضور رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

بررسی وضعیت آرد و نان در رادیو اقتصاد با حضور رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
بررسی وضعیت آرد و نان در رادیو اقتصاد با حضور رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

صوت