19 دی 1394 - 10:26 شناسه خبر: 4819 نسخه چاپی

خرید و فروش آرد یارانه ای نانوایی ها در گفت وگو با رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

خرید و فروش آرد یارانه ای نانوایی ها در گفت وگو با رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
خرید و فروش آرد یارانه ای نانوایی ها در گفت وگو با رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

صوت