24 خرداد 1396 - 10:53 شناسه خبر: 5024 نسخه چاپی

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

نقش کمرنگ مردم در تفکیک و ادغام‌ها

نقش کمرنگ مردم در تفکیک و ادغام‌ها محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
ناکارآمدی بدنه بوروکراسی به دلیل وجود یک وزارت خانه یا دو وزارت خانه نیست. دلیل ناکارآمدی طرز فکری است که تمرکز امور در بوروکراسی را دنبال می‌کند.

پایگاه اتاق بازرگانی تهران

دیدگاه‌های مختلفی درباره تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مطرح‌شده است. گروهی فکر می‌کنند که اگر وزارت بازرگانی مستقل تشکیل شود، همه اختیارات بازرگانی وزارتخانه‌ها از کشاورزی تا صمت در آن تجمیع می‌شود و یک وزارت خانه تخصصی برای بازرگانی شکل می‌گیرد که می‌تواند با تمرکز روی بازار به نتایج بهتری برسد. از سوی دیگر وزارتخانه‌های دیگر هم می‌توانند روی زمینه خودشان تمرکز کنند. وزارت جهاد کشاورزی بر زراعت و وزارت صنعت و معدن بر این دو بخش مهم و درنهایت به انسجام بیشتری در این زمینه‌ها می‌رسیم.گروهی دیگر از فعالان بخش خصوصی معتقدند که مشکل ما یک وزارت خانه و دو وزارت خانه داشتن نیست. باید هر وزارت خانه‌ای اقتصادی، به وظایفش درست عمل کند. به‌طورکلی این فعالان دخالت دستگاه‌های اداری درزمینهٔ تجارت را زمینه‌ساز تضعیف بازرگانی کشور می‌بینند. در این دیدگاه نیازی به دخالت دستگاه‌های اداری درزمینهٔ تجارت نیست و این امور باید چه در تجارت خارجی و چه در بازرگانی داخلی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نقش ناظر را ایفا کند و برای تنظیم بازار در برخی موارد خاص به میدان بیاید. درواقع در این دیدگاه نقش تشکل‌های مردم‌نهاد برجسته می‌شود و بازرگانی در دستگاه‌های دولتی به وزارت خانه نیاز ندارد بلکه یک معاونت در وزارت صنعت و معدن هم برای آن کافی است. در این دیدگاه دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت موردانتقاد قرار می‌گیرد.

گروه دیگری از فعالان معتقدند هفت سال پیش ادغام به‌عنوان یک ضرورت شناخته‌شده و تصمیم به تجمیع گرفتیم اما الآن حرف از تفکیک می‌زنیم درحالی‌که ادغام به‌درستی انجام نشد و وزارتخانه‌ها هیچ نیرویی کم نکردند. حالا تفکیک هم به همان ترتیب انجام می‌شود و این اقدام هم دردی را دوا نمی‌کند. درواقع این دسته منتقد طرز فکر آدم‌ها هستند و می گویند مشکل تجارت و بخش خصوصی این است که دولت بزرگ‌شده و سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر نهادهای غیردولتی وابسته به حاکمیت هم در اقتصاد سهم زیادی دارند درنتیجه ادغام یا تفکیک وزارت خانه کمکی نمی‌کند درحالی‌که همان طرز فکر بر متصدیان و مدیران حاکم است.

من فکر می‌کنم ناکارآمدی بدنه بوروکراسی به دلیل وجود یک وزارت خانه یا دو وزارت خانه نیست. دلیل ناکارآمدی طرز فکری است که تمرکز امور در بوروکراسی را دنبال می‌کند. تا این طرز فکر اصلاح نشود و این ایدئولوژی در کشور حاکم باشد، تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها دردی را دوا نمی‌کند. تفکیک وزارتخانه‌ها یا ادغام آن‌ها کمکی به کوچک‌سازی دولت نمی‌کند تا زمانی که دولت امور با مردم واگذار نکند.  من نه از تفکیک طرفداری می‌کنم و نه تجمیع. حرف این است که تمرکز امور در ساختار بوروکراتیک و ناکارآمد دولت یک طرز فکر است و متأسفانه باوجوداین طرز فکر راه به‌جایی نمی‌بریم. در همه دنیا ثابت‌شده که باید کار را به خود مردم بسپاریم و در تشکل‌های مردم‌نهاد را در تصمیم سازی‌ها دخالت دهیم. دولت باید نقش نظارتی و هدایت امور را در دست بگیرد اما این مردم هستند که باید کار را پیش ببرند.