13 تیر 1396 - 13:21 شناسه خبر: 6093 نسخه چاپی

بررسی وضعیت صنعت نان با حضور سید محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در رادیو گفت وگو

بررسی وضعیت صنعت نان با حضور سید محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در رادیو گفت وگو
مصاحبه رادیو گفت و گو با حضور سید محمدرضا مرتضوی ، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی، علیرضا مروت پور، دبیر انجمن نان‌های ماشینی و صنعتی و عضو هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران، سید تقی حسینی سرشت، عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان تهران، نایب رئیس شرکت تعاونی نانوایان تهران و فرشاد معماریان، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع آرد ایران، در ارتباط با صنعت نان و نانوایی در ایران.

صوتی