24 مرداد 1396 - 9:48 شناسه خبر: 6276 نسخه چاپی

فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا

فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا
جایزه ملی کیفیت غذا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی بابهره برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است.

در سالهای اخیر جوایز ملی، منطقه ای و بین المللی متعددی در حوزه های کیفیت، بهره وری و سرآمدی کسب وکار در کشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا، امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و حتی کشورهای درحال توسعه، به وجود آمده است. بررسی های انجام شده نشان میدهد که بیش از ۷۰ کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیت هستند. این جوایز ابعاد مختلفی دارند، از یکسو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب وکار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام مند و ساخت یافته برای طرح ریزی و استقرار نظام های مدیریت کیفیت جامع ارائه مینمایند.

 

فرم راهنمای متقاضیان شرکت در جایزه ملی کیفیت غذا

 

فرم ثبت نام متقاضیان

 

فرم فراخوان ارزیابان

 

تمپلیت اشتهار به کیفیت به روش معمولی

 

تمپلیت اظهارنامه به روش نقشه توانمند سازها

 

تمپلیت اظهارنامه سطح اهتمام

 

مدل جایزه ملی کیفیت غذا

 

سمینار توجیهی جایزه ملی کیفیت غذا

 

شرکت های متقاضی می توانند یکی از روش های تهیه اظهارنامه معمولی و یا نقشه توانمند سازها را به اختیار خود انتخاب کنند.