25 مرداد 1396 - 11:2 شناسه خبر: 6284 نسخه چاپی

بیماری بزرگی در اقتصاد ما وجود دارد و آن چگونگی تامین منابع مالی است

گفت و گوی تلویزیونی با حضور سیدمحمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع مشکلات و موانع تولید در کشور

گفت و گوی تلویزیونی با حضور سیدمحمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع مشکلات و موانع تولید در کشور