03 آبان 1396 - 16:35 شناسه خبر: 6489 نسخه چاپی

مهدی خان محمدی، بنیان‌گذار گروه صنعتی نان سحر؛

دغدغه‌های ما و آن‌ها

دغدغه‌های ما و آن‌ها مهدی خان محمدی، بنیان‌گذار گروه صنعتی نان سحر؛
دولت حرکت‌هایی برای هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی و رفع دغدغه‌های آنان انجام داده است، دغدغه‌هایی که شکل دیگری از آن در دولت در جریان است.

پایگاه خبری اتاق تهران

1.خدا را برای خودکفایی در تولید گندم شکر می‌کنیم. این یک دستاورد بزرگی در اقتصاد ماست که باید آن را مدیریت کرد. تنوع کیفی گندم در ایران ایجاب می‌کند که انواع گندم را باهم مخلوط کنیم تا به آرد خوب برسیم و آرد خوب به نانوا بفروشیم تا به نان خوب و باکیفیت تولید کنیم.  این ایجاب از سوی آسیابانان موردتردید است و تدبیر پیشنهادی آنان اجازه واردات گندم خارجی و صادرات گندم ایرانی است. براساس این طرح می‌توانیم  گندم موردنیاز و مناسب دیگر کشورها را به آن‌ها صادر کنیم برای مثال گندمی که برای تولید بیسکوییت و کیک مناسب است را در بازار جهانی عرضه کنیم، یا اگر گندم را نمی‌فروشیم  آرد این گندم را بفروشیم و با واردکردن گندم به آرد یکنواخت برای تولید نان برسیم.

2.مشکل بزرگ اما عدم یکنواختی آرد و کیفیت آن نیست. مسئله سوبسیدی است که دولت به کشاورز و پس از آن به نان می‌دهد. مسئله سوبسید دولت به نانوایان سنتی فضای رقابتی در صنعت نان را از بین برده است. دولت گندم را با نرخ 650 تومان به نانوای سنتی می‌دهد درحالی‌که نرخ فروش به نانوای صنعتی 950 تومان است. این سوبسید 300 تومانی رقابت را کشته است و این در حالی است که گندم خارجی  با نرخ 650 تومان قیمت دارد. سوبسیدها درنهایت دولت را از پا درمی‌آورد و با از بین بردن فضای رقابتی در صنعت، ظرفیت‌ها را معلق نگاه می‌دارد. انگیزه اصلی دولت در پرداخت سوبسید کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل نرخ نان است اما در جهان امروز باید از شیوه‌های دیگری برای حمایت در عین حفظ فرصت رقابت در پیش گرفت. امید بخش خصوصی به این است که دولت درنهایت در مذاکره با بخش خصوصی به راه‌حل مناسبی برای حذف سوبسید برسد.

3.سیاست‌های دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم در مورد صنعت نان و آرد ضعیف است. در دوره تصدی‌گری دولت یازدهم گندم گران شد و دولت برای پرداخت سوبسید بیشتر به کشاورزان نرخ متفاوتی برای نانوایان صنعتی و سنتی در نظر گرفت. با اجرای همین سیاست به چهل سال پیش بازگشتیم، سیاستی که درنهایت به دلیل پرداخت سوبسید بیشتر به ضرر دولت تمام خواهد شد. دولت حرکت‌هایی برای هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی و رفع دغدغه‌های آنان انجام داده است، دغدغه‌هایی که شکل دیگری از آن در دولت در جریان است. دولت‌ها می‌خواهند از مردم و کشاورزان حمایت کنند اما در مورد شیوه عمل به این هدف باهم اختلاف‌نظر داریم، اختلاف‌نظرهایی که امیدواریم به‌زودی آن را حل کنیم و به بهترین نتیجه برسیم.