16 آبان 1396 - 12:55 شناسه خبر: 6530 نسخه چاپی

گفت و گوی رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی با رادیو اقتصاد در ارتباط با قانون انتزاع و بحث واردات گندم

گفت و گوی رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی با رادیو اقتصاد در ارتباط با قانون انتزاع و بحث واردات گندم
در حوزه واردات مواد غذایی به کشور، آنچه که بیش از وزارتخانه مجری قانون اهمیت دارد، چگونگی اجراست.

رادیو