07 بهمن 1396 - 11:32 شناسه خبر: 6768 نسخه چاپی

مدیر کل امور غذایی و آشاميدني سازمان غذا و دارو خبر داد:

به زودی مهندسی مجدد در ساختار ایمنی غذا یا نظارت بر مواد غذایی ایجاد می شود

به زودی مهندسی مجدد در ساختار ایمنی غذا یا نظارت بر مواد غذایی ایجاد می شود مدیر کل امور غذایی و آشاميدني سازمان غذا و دارو خبر داد:
دکتروحید مفید در شانزدهمین نشست قطب منطقه ۴ معاونت های غذا و داروی جنوب غرب کشور در آبادان گفت: به زودی مهندسی مجدد در ساختار ایمنی غذا یا نظارت بر مواد غذایی ایجاد می شود.

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو 

وی گفت: با اجرای برنامه های عملیاتی مهندسی مجدد در ساختار ایمنی غذا یا نظارت بر مواد غذایی ایجاد می شود زیرا که شرایط کلی و وضعیت کشور طوری است که می طلبد ساختار جامع ایمنی غذا را داشته باشیم.

دکتر مفید در ادامه با تاکید بر اینکه ایمنی غذا صرفا در کارخانه های مواد غذایی نیست که ما وقتمون را صرف کارخانه ها کنیم، اظهار کرد: می بایست بحث غذا را در زنجیره کامل از ابتدا تا انتها داشته باشیم.

وی گفت: باید ساختار و چارت کامل را ایجاد کنیم تا بتوانیم ساز و کار عملیاتی را اجرا کنیم.

مدیر کل امور غذایی و آشاميدني  سازمان غذا و دارو همچنین در پایان بر ضرورت توجه به زنجیره غذایی مردم 
تاکید کرد و گفت: سازمان غذا و دارو از نظرات همه استقبال می کند و  برای تدوین برنامه جامع عملیاتی باید کار جمعی و مشارکتی  صورت گیرد و اطمینان داریم با تدوین برنامه عملیاتی  تمام دغدغه های و مشکلات سلامت غذایی مرتفع می شود.