08 بهمن 1396 - 10:30 شناسه خبر: 6771 نسخه چاپی

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه 9.9 درصد شد

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه 9.9 درصد شد
شاخص بهای تولیدکننده در 12ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به 9.9 درصد رسید.

خبرگزاری ایرنا

 این میزان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 9.7 درصد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه آخرین برآوردها از شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه را بر اساس سال پایه 100=1390 اعلام کرد. 
این شاخص در دی ماه امسال به عدد 258.8 رسید که نسبت به آذرماه 1.1 درصد افزایش یافت. 
این میزان نسبت به ماه مشابه پارسال معادل 10.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. 
تغییر این شاخص برای گروه های اصلی به شرح زیر است:
تورم تولید در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به آذرماه 0.1 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 12.2 درصد بیشتر شد.
تغییر این شاخص در گروه «ساخت (صنعت)» نسبت به آذرماه و همچنین دی ماه پارسال به ترتیب 2.3 و 11.8 درصد بود.
در بخش «حمل و نقل و انبارداری» تورم تولید در همسنجی با آذرماه 0.3 و نسبت به دی 1395 به میزان 8.1 درصد افزایش یافت.
نسبت این تغییرات در بخش «هتل و رستوران» به ترتیب 1 و 12.7 بود.
تورم تولید در گروه «اطلاعات و ارتباطات» تورم تولیدکننده نسبت به آذرماه بدون تغییر و نسبت به دی ماه پارسال 2.4 درصد ثبت شد.
در بخش «آموزش» 0.6 درصد افزایش تورم تولیدکننده نسبت به آذرماه رخ داد که این میزان نسبت به دی ماه 1395 به 14 درصد رسید.
تغییر این شاخص در گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» نسبت به آذرماه امسال و دی ماه پارسال به ترتیب 0.6 و 9.2 درصد بود.
«سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» نیز به ترتیب 1 درصد و 12.9 درصد تغییر تورم تولید را ثبت کرد.
در گروه تخصصی شامل بخش خدمات، تورم تولیدکننده نسبت به آذرماه امسال و دی ماه پارسال به ترتیب 0.2 و 9.1 درصد بود.
 تورم تولید در زبان عام به قیمت محصول صنعتی در محل کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه اطلاق می شود.
اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسان است.