24 بهمن 1396 - 14:35 شناسه خبر: 6808 نسخه چاپی

بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی شد

بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان را مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی کردند.

خبرگزاری ایرنا

نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس بند الحاقی2 تبصره 16 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 186 رای موافق، 20 رای مخالف،2 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی ها در این بند الحاقی تصویب کردند به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند الحاقی3 تبصره 16 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 193 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 239 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند از طریق خزانه‌داری کل کشور، ماهانه معادل یک درصد(1%) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (52.570.000.000.000)ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز کند.