17 اردیبهشت 1397 - 14:50 شناسه خبر: 6938 نسخه چاپی

معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ کرد:

دستور العمل اجرایی ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور

دستور العمل اجرایی ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ کرد:
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوط به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان را ابلاغ کرد. به موجب این تصویبنامه صادرکنندگان ملزم هستند طی مدت شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شکل واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها یا صرافی ها و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها استفاده نمایند.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، اسحاق جهانگیری طی نامه ای دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای 5، 6 و 7 تصویبنامه شماره 4353/ت55300ه مورخ 1397/01/22 در ارتباط با ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به شرح زیر ابلاغ کرد: