22 اردیبهشت 1397 - 14:48 شناسه خبر: 6947 نسخه چاپی

با رای مثبت کمیته ملی استاندارد؛

اصلاحیه استاندارد ملی افزودنی های مجاز آرد غلات، فرآورده های آردی و صنایع پخت به تصویب رسید.

اصلاحیه استاندارد ملی افزودنی های مجاز آرد غلات، فرآورده های آردی و صنایع پخت به تصویب رسید.  با رای مثبت کمیته ملی استاندارد؛
اصلاحیه استاندارد ملی افزودنی های مجاز آرد غلات، فرآورده های آردی و صنایع پخت با حضور نمایندگان صنایع مرتبط، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو و کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در کمیته ملی استاندارد به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کمیته ملی اصلاحیه استاندارد افزودنی های مجاز در آرد غلات، فرآورده های آردی و صنایع پخت روز چهارشنبه به منظور اعمال نظر نهایی در رابطه با اصلاح این استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از صنایع مرتبط، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو و کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برگزار شده بود، اصلاحیه استاندارد ملی افزودنی های مجاز آرد غلات، فرآروده های آردی و صنایع پخت با شماره 3494 با رای موافق به تصویب رسید.

گفتنی است اصلاح استاندارد ملی افزودنی های مجاز در آرد غلات، فرآورده های آردی و صنایع پخت براساس نیاز صنعت و با تشکیل کارگروهی به دبیری کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته بود.