10 تیر 1397 - 8:50 شناسه خبر: 7039 نسخه چاپی

بانک مرکزی ایران منتشر کرد:

فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی

فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی  بانک مرکزی ایران منتشر کرد:
بانک مرکزی ایران با هدف شفاف سازی و دسترسی آز اد شهروندان به اطلاعات فهرست افراد و سازمان هایی را که از تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده اند را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، بانک مرکزی نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رئیس جمهور، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد، که از 21 فرودین ماه ارز رسمی به نرخ 4200 توماتن دریافت کرده اند، را منتشر کرده است.

به نقل از روابط عمو می بانک مرکزی ایران، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده بانک مرکزی نیست. 

اقلام مواد اولیه و واسطه مورد مصرف در واحدهای صنعتی در بین 1483 ردیف (62 عنوان کالا) مندرج در جداول فوق، شامل موارد ذیل بوده و سایر موارد کالاهای مصرفی هستند:
 

-خمیر کاغذ

-ضایعات و آخال کاغذ

-دانه سویا

-روغن خام آفتابگردان

-مواد اولیه لاستیک

-شیرخشک صنعتی

-ذرت برای خوراک دام

برای دریافت فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی کلیک کنید