16 تیر 1397 - 14:9 شناسه خبر: 7053 نسخه چاپی

فائو گزارش داد:

کاهش شاخص قیمت مواد غذایی به دنبا ل بالاگرفتن تنش های تجارت جهانی

کاهش  شاخص قیمت مواد غذایی به دنبا ل بالاگرفتن تنش های تجارت جهانی فائو گزارش داد:
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در آخرین گزارش خود از تغییرات ماهانه شاخص قیمت مواد غذایی، روند این شاخص را در ماه ژوئن سال میلادی جاری نزولی گزارش کرد. علت این کاهش عمدتا به دنبال بالاگرفتن تنش ها در مبادلات تجارت بین المللی گزارش شده است.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن سال 2018 میلادی با 1.3 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به طور متوسط 173.7 واحد بوده است به طوری که اولین کاهش شاخص مواد غذایی در سال میلادی جاری در این ماه رقم خورده است. اغلب بازارها به علت وجود بالاگرفتن تنش هادر مبادلات تجاری بین المللی، آهنگ ضعیف تری به خود گرفته اند.

شاخص قیمت غلات محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو در ماه ژوئن 2018 با 3.7 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به طور متوسط 166.2 واحد بوده است. عمده علت کاهش در شاخص قیمت غلات در نتیجه افت قیمت های جهانی گندم و ذرت بوده است در حالی که قیمت های برنج در این دوره با افزایش قیمت مواجه بوده اند. با وجود چشم انداز کاهش تولید، قیمت های جهانی گندم و ذرت در این دوره کاهش یافته اند، روندی که دیگر کالاها نیز به علت بالاگرفتن تنش های تجاری بین المللی با آن مواجه بوده اند. بالعکس، قیمت های جهانی برنج در این دوره به دنبال کاهش عرضه برنج ژاپنی و معطر، افزایش یافته است.

شاخص قیمت روغن نباتی فائو نیز در ماه ژوئن با 3 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به طور میانگین 146.1 واحد بوده و با این روند پنجمین کاهش متوالی خود را تجربه کرده است. عمده کاهش در شاخص قیمت روغن های نباتی تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی روغن های پالم، سویا و آفتابگردان بوده است. کاهش دوباره قیمت های جهانی روغن پالم در این دوره گویای تقاضای جهانی بی رونق این کالاست، در حالی که علت عمده کاهش در قیمت های جهانی روغن سویا را می توان در انباشت ذخایر بالای این محصول در برخی کشورها جستجو کرد. قیمت های جهانی روغن آفتابگردان نیز تحت تاثیر افزایش تولید این محصول از جانب اتحادیه اروپا و اوکراین، کاهش یافته اند.

شاخص قیمت لبنیات فائو در ماه ژوئن با 0.9 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به طور متوسط 213.2 واحد بوده است. قیمت های جهانی پنیر در این دوره کاهش یافته در حالی که قیمت های پودر شیر بدون چربی افزایش و کره و پودر شیر کامل نیز بدون تغییر باقی مانده اند. کاهش قیمت های جهانی پنیر عمدتاً به دنبال افزایش ذخایر صادراتی ایالات متحده و اتحادیه اروپا رخ داده است، در حالی که افزایش تقاضای وارداتی سبب رشد قیمت های جهانی پودر شیر بدون چربی بوده است.

شاخص قیمت گوشت فائو نسبت به ماه می میلادی، با 0.3 درصد افزایش به مقدار متوسط 169.8 واحد رسیده است. قیمت های جهانی گوشت گوسفند و خوک در این ماه با افزایش روبرو بوده اند، در حالی که گوشت گاو و مرغ اندکی کاهش یافته اند. تقاضای وارداتی بالا در کنار کاهش عرضه از سوی اقیانوسیه، افزایش قیمت گوشت گوسفندی را به دنبال داشته است، در حالیکه علت اصلی افزایش قیمت های گوشت خوک، افزایش تقاضای این محصول به خصوص از سوی اروپا بوده است. افزایش صادرات گوشت گاو از سوی استرالیا قیمت های جهانی این محصول را کاهش داده است در حالی که کاهش قیمت های جهانی گوشت مرغ به دنبال صادرات بالای کشور برزیل به رغم تقاضای وارداتی ضعیف آن بوده است.

شاخص قیمت شکر محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد با 1.2 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 177.4 واحد رسیده است. افزایش در قیمت های جهانی شکر در این دوره به دنبال افزایش نگرانی ها از تولید شکر برزیل بوده است، چراکه شرایط خشک آب و هوایی همچنان بر محصول چغندرقند این کشور اثر گذاشته است.