17 تیر 1397 - 10:22 شناسه خبر: 7055 نسخه چاپی

قیمت مواد غذایی چه میزان از نوسانات دلار متاثر شده است؟

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در مصاحبه ای با سایت خبری-تحلیلی تجارت نیوز از نوسانات احتمالی قیمت مواد غذایی به دنبال نوسانات نرخ ارز می گوید.

فیلم