19 تیر 1397 - 14:53 شناسه خبر: 7060 نسخه چاپی

درخواست نانواها برای افزایش قیمت نان یا کاهش هزینه پخت

درخواست نانواها برای افزایش قیمت نان یا کاهش هزینه پخت
رئیس اتحادیه نان سنگک تهران با بیان این که قیمت نان از سال ۱۳۹۳ افزایش پیدا نکرده گفت: دولت یا باید نرخ واقعی نان را اعلام و در برابر آن به اقشار ضعیف جامعه کمک مالی کند یا اینکه برای کاهش هزینه های تولید نان به نانوایی ها کمک جانبی ارائه دهد.

تسنیم

اصغر پابرجا با بیان این که در حال حاضر واحدهای نانوایی هیچ اختیاری در تامین آرد مورد نیاز خود نداشته بلکه هر نوع آردی که در اختیار قرار می گیرد مجبور به پخت آن هستند افزود: این روش معایب زیادی به دنبال دارد که تولید نان بی کیفیت، نارضایتی مردم، افزایش ضایعات نان و اتلاف یارانه پرداختی به آرد و نان از جمله این موارد است.

وی همچنین اظهارداشت: دولت بجای پرداخت یارانه به آرد این منابع را در اختیار نانواها قرار دهد تا بتوانند آرد با کیفیت تهیه و به تبع نان با کیفیت تحویل مردم دهند.

رئیس اتحادیه نان سنگک تهران گفت: دولت نباید از صفر تا صد حوزه نان دخالت کند بلکه اجازه دهد نانواها اختیار انتخاب آرد اولیه خود را داشته باشد.

پابرجا بیان داشت: بدون شک با چنین اقدامی ضمن ایجاد رقابت بین واحدهای خبازی کیفیت تولید نان افزایش، ضایعات نان کاهش، رضایت مندی مردم بیشتر و در عین حال هدفمندی مصرف یارانه ها را در این حوزه به دنبال دارد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قیمت نان از سال 1393 تاکنون افزایش پیدا نکرده این در حالی اس که هزینه های مترتب بر صنف خبازان از قبیل آب، برق، گاز، دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، اجاره و غیره هرسال نسبت به سال قبل برمدار افزایشی بوده است.

رئیس اتحادیه نان سنگک تهران افزود: دولت تمایل چندانی به افزایش قیمت نان ندارد چرا که 45 درصد پروتئین بدن مردم در جامعه از طریق این کالا تامین می شود.

وی یادآورشد: دولت برای رفع این مشکل یا باید نرخ واقعی نان را اعلام و در برابر آن به اقشار ضعیف جامعه کمک مالی کند تا در تامین این کالای اساسی در سختی قرار نگیرند یا اینکه برای کاهش هزینه های تولید نان به واحدهای نانوایی کمک های جانبی مانند کاهش قیمت آرد، بخشودگی مالیاتی، بیمه ای و نظایر این ارائه دهد.