09 مرداد 1397 - 15:55 شناسه خبر: 7096 نسخه چاپی

واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند

واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از معافیت واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات خبر داد.

بستربه گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزرات جهاد کشاورزی،محمدعلی طهماسبی اعلام کرد: واحدهای تولید بستر کشت قارچ های خوراکی از پرداخت مالیات معاف شدند.

وی تصریح کرد:با توجه به مصوبه مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ کمیسیون اصلی اقتصادی هیات دولت،فعالیت تولید بستر کشت قارچ های خوراکی (کمپوست) به عنوان مصادیق فعالیت های کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و براساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شد.