15 مرداد 1397 - 10:13 شناسه خبر: 7100 نسخه چاپی

بر اساس مصوبه هیات دولت

حقوق ورودی تخم مرغ به 4 درصد کاهش یافت

حقوق ورودی تخم مرغ به 4 درصد کاهش یافت بر اساس مصوبه هیات دولت
هیات وزیران به منظور تنظیم بازار تخم مرغ طبق مصوبه ای حقوق ورودی تخم مرغ را از 5 درصد به 4 درصد کاهش داد.

ایلنا

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار تخم مرغ حقوق ورودی این کالا به کشور را 4 درصد تعیین کرد.