22 مرداد 1397 - 8:51 شناسه خبر: 7110 نسخه چاپی

حال صنایع کوچک و متوسط در ایران خوب نیست

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با انتقاد از عملکرد دولت در آستانه تحریم های اقتصادی بر علیه اقتصاد کشور، گفت: در طول یکماه گذشته یازده بخشنامه در مورد تامین ارز صادر شده است که در فضای تولید و صنعت کشور نااطمینانی ایجاد کرده است.

ویدئو