01 شهریور 1397 - 10:37 شناسه خبر: 7124 نسخه چاپی

انتخاب کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان تشکل بالادستی برتر

انتخاب کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان تشکل بالادستی برتر
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از جانب کمیته رتبه بندی تشکل های اتاق ایران به عنوان تشکل بالادستی برتر انتخاب و در مراسم روز تشکل ها مورد تقدیر قرار گرفت.

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از جانب کمیته رتبه بندی تشکل های اتاق ایران به عنوان تشکل بالادستی برتر انتخاب و در مراسم روز تشکل ها مورد تقدیر قرار گرفت.