15 مهر 1397 - 11:8 شناسه خبر: 7199 نسخه چاپی

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

پتروشیمی ها را رها کردند و به سراغ دکان داران رفتند

پتروشیمی ها را رها کردند و به سراغ دکان داران رفتند رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:
سید محمدرضا مرتضوی رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفت و گوی رادیویی با رادیو گفت و گو با تاکید بر تفاوت آزادسازی و رهاسازی اقتصادی تصریح کرد: واحدهای پتروشیمی را رها کردند و به سراغ دکان داران خرد رفتند.

صدا