02 آبان 1397 - 13:15 شناسه خبر: 7242 نسخه چاپی

معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی:

85 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود

85 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی:
مرتضی رضایی گفت: در حال حاضر بیش از 85 درصد گوشت قرمزمورد نیاز کشور در داخل تولید و تنها 15 درصد معادل 150 هزار تن از طریق واردات تامین می شود.

ایرنا

معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از 2 واحد پرورش گاو شیری و گوشتی در استان قزوین افزود: در حال حاضر کشور در تولید کلیه محصولات دامی به جز مقدار کمی گوشت قرمز به خود کفایی رسیده است . 
وی اظهار داشت : با یک برنامه ریزی مدون پنج یا شش ساله با سرمایه گذاری که انجام خواهد شد، کشور در تولید گوشت قرمز نیز به خودکفایی خواهد رسید . 
رضایی تدوین طرح ملی افزایش گوشت قرمز را در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نیاز داخلی این مواد پروتئینی دانست و افزود: در این طرح با جذب سرمایه گذار درصدد پرورش و تولیدات دام با نژادهای گوشتی مناسب برای تامین گوشت مورد نیاز کشور هستیم. 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان ساخت: هیچ محدودیتی برای واردات دام و تلیسه مورد نیاز واحدهای پرورش دام کشور وجود ندارد و شرکتهای وارد کننده با طی مراحل قانونی می توانند دام مورد نیاز خود را وارد کنند. 
رضایی تصریح کرد: در این طرح در راستای تامین گوشت قرمز دام های دومنظوره و نژاد گوشتی وارد خواهد شد. 
وی تکمیل زنجیره تولید را یکی از طرح های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی دانست و یادآور شد: زنجیر تولید در بخش دام و طیور از بروز مشکلات واحدهای تولیدی این بخش در شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کند. 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در زنجیره تکمیل و تولید محصولات دامی می توان واحد های کوچک دام روستایی را نیز در چرخه تولید حمایت کرد. 
وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحد های تولیدی کشاورزی و دامپروری گفت: در تولید محصولات دامی علاوه بر تامین نیاز داخلی باید به صادرات نیز توجه جدی کرد. 
رضایی در خصوص افزایش قیمت نهاده ها و هزینه جاری واحد های دام و طیور نیز گفت: برای جلوگیری از افزایش غیر منطقی محصولات دامی باید هزینه های تولید را کاهش داد تا قیمت نهایی تولید محصولات لبنی و دامی منطقی شود.