12 آبان 1397 - 10:16 شناسه خبر: 7256 نسخه چاپی

سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد گزارش داد:

کاهش شاخص قیمت مواد غذایی برای پنجمین ماه متوالی

کاهش شاخص قیمت مواد غذایی برای پنجمین ماه متوالی  سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد گزارش داد:
آخرین گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از قیمت های جهانی مواد غذایی اصلی در ماه اکتبر 2018 نشاندهنده کاهش 0.9 درصدی شاخص کل قیمت نسبت به ماه گذشته است. این کاهش در قیمت های جهانی مواد غذایی تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی لبنیات، گوشت و روغن های نباتی رقم خورده است به طوری که افزایش قیمت های جهانی شکر و غلات نتوانسته آن را جبران کند.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 2018 به 0.9 کاهش نسبت به ماه گذشته و 7.4 کاهش نسبت به مد ت مشابه سال قبل به طور متوسط 163.5 واحد بوده است. این کاهش در شاخص کل عمدتا تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی لبنیات، گوشت و روغن های نباتی بوده است به طوری که افزایش در شاخص های قیمت شکر و غلات نتوانسته آن را جبران کند و سبب شده شاخص قیمت مواد غذایی در این ماه در پایین ترین سطح خود از ماه می قرار گیرد. 

 

قیمت های جهانی غلات

شاخص قیمت غلات محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در اکتبر 2018 با 1.3 درصد افزایش به طور میانگین 166.3 واحد بوده است. در میان غلات اصلی موجود در این شاخص ذرت به علت افزایش تقاضای صادراتی آن بیشترین رشد قیمت را داشته است. قیمت هیا جهانی گندم نیز در این ماه تحت تاثیر چشم انداز افت عرضه این محصول از جانب استرالیا افزایش یافته اند. قیمت های جهانی برنج اما به دنبال رقابت بالا میان صادرکنندگان این محصول، افزایش کشت و تغییرات نرخ ارز با کاهش رو به رو بوده است. 

 

قیمت های روغن های نباتی

شاخص قیمت روغن نباتی فائو اما در این دوره با 1.5 درصد کاهش مواجه بوده است به طوری که با این کاهش کمترین میزان این کاهش از آوریل 2009 رقم خورده است. این افت قیمت عدتا تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی روغن پالم به علت ذخایر بالای این محصول در کشورهای عمده صادرکننده آن بوده است. قیمت های جهانی روغن سویا اما در این دوره با علت افزایش تقاضای بالای مصارف بیودیزلی این محصول با افزایش قیمت رو به رو بوده است. قیمت های جهانی هسته انگور نیز در این دوره به دنبال کاهش ذخایر اتحادیه اروپا افزایش داشته اما قیمت های جهانی روغن آفتابگردان در این دوره ثبات نسبی را تجربه کرده است. 

 

قیمت های جهانی لبنیات

شاخص قیمت لبنیات فائو نیز با 4.8 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته در ماه اکتبر به طور میانگین 181.8 واحد بوده است. تمامی محصولات لبنی موجود در شاخص لبنیات فائو در این دوره کاهش قیمت داشته اند به طوری که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد کاهش یافته است که نشاندهنده افزایش ذخایر صادراتی تمامی محصولات لبنی بالاخص در کشور نیوزلند است. 

 

قیمت های جهانی گوشت

شاخص قیمت گوشت فائو نیز در این دوره نسبت به ماه گذشته با 2 درصد کاهش مواجه بوده است و با این کاهش به عدد میانگین 161.6 واحد رسیده است. گوشت گوسفند، خوک، گاو و مرغ به ترتیب بیشترین کاهش را داشته اند. کاهش قیمت های جهانی گوشت گوسفند عمدتا تحت تاثیر افز ایش عرضه این محصول از سوی اقیانوسیه و کاهش قیمت گوشت خوک به علت افزایش ذخایر صادراتی آن از سوی کشورهای عمده صادرکننده و قرار دادن محدودیت های وارداتی به علت شیوع بیماری دام در آفریقا بوده است.

 

قیمت های جهانی شکر

شاخص قیمت شکر محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اما برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است و با رشد 8.7 درصدی به 175.4 واحد رسیده است. چشم انداز نه چندان مثبت تولید این محصول در کشورهایی چون هند و اندونزی از دلایل اصلی افزایش قیمت های جهانی این محصول عنوان شده است. همچنین آخرین نشانه ها حاکی از افزایش تولید محصول نیشکر جهت تولید اتانول در کشور برزیل است که بر قیمت های جهانی شکر اثرگذار بوده است.