23 آبان 1397 - 14:17 شناسه خبر: 7281 نسخه چاپی

مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
مجمع عمومی عادی سالانه کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ظهر22 آبان ماه برگزار و با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره کانون برگزیده شدند.

عکس