27 آبان 1397 - 10:44 شناسه خبر: 7284 نسخه چاپی

زمان کشت کلزا در گلستان تمدید شد

زمان کشت کلزا در گلستان تمدید شد
رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی روزهای آتی، زمان کشت کلزا در استان تا 15 آذرماه تمدید شد.

ایسنا

علی موسی‌خانی اظهار کرد:‌ امسال 112 هزار هکتار قرارداد کشت کلزا در استان منعقد شده که تاکنون حدود 70 هزار هکتار کشت شده است.

وی افزود: چون در نیمه دوم آبان بارندگی‌های خوبی نداشتیم، برخی کشاورزان موفق به کشت محصول خود نشدند که در این راستا جلسه کمیته «پایش و پیش آگاهی محصولات زراعی» دیروز با حضور محققین کشاورزی و کارشناسان هواشناسی برگزار و در این جلسه مقرر شد با توجه به شرایط آب و هوایی، کشت کلزا تا 15 آذرماه در استان تمدید شود.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد: کشاورزان خصوصاً در نوار شمالی استان برای کشت عجله نکنند و منتظر بارندگی موثر باشند که طی 10 روز آینده پیش‌بینی شده است.

موسی‌خانی تصریح کرد: کشاورزان بیش از نیاز در مزارع خود بذر مصرف نکنند، میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار بین 3 تا 4 کیلوگرم است.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان از بذور متفرقه استفاده نکنند، چون برخی از بذوری که در بازار وجود دارد خاص منطقه ما نیست و کشاورزان در صورت کشت، متضرر می‌شود.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان یادآور شد: کشاورزانی که هنوز اقدام به کشت کلزا نکردند، از علفکش پیش رویشی و کودهای پایه همراه با کود سولفات آمونیوم و هیومیک اسید استفاده کنند.