27 آبان 1397 - 10:52 شناسه خبر: 7285 نسخه چاپی

با حکم وزیر صنعت؛

محمدرضا مودودی به سمت سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد

محمدرضا مودودی به سمت سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد با حکم وزیر صنعت؛
با حکم رضا رحمانی، وزیر صنعت، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران شد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با حکم رضا رحمانی، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران شد.

پیش از این مجتبی خسروتاج، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را به عهده داشت.

پیش از این، محمدرضا مودودی نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران بوده است.