13 آذر 1397 - 10:33 شناسه خبر: 7317 نسخه چاپی

عملیات آبخیزداری در 800 هزار هکتار اجرا می شود

عملیات آبخیزداری در 800 هزار هکتار اجرا می شود
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در 800 هزار هکتار از اراضی کشور با استفاده از اعتبار 200 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی اجرا می شود.

ایرنا

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هوشنگ جزئی افزود: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در 340 شهرستان و 649 حوزه آبخیز در سال جاری در دست اجراست.
به گفته وی، با اجرای این عملیات در هر هکتار حدود 530 متر مکعب آب در مناطق کوهستانی استحصال و بین 2 تا 9 تن در هر هکتار کنترل فرسایش خاک خواهیم داشت.
وی، افزایش تولید علوفه، 42 تن ترسیب کربن در هر هکتار و کاهش سیل را از مزیت های اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برشمرد و اظهار داشت: سیل سالیانه به طور متوسط 400 میلیارد تومان خسارت وارد می کند که از نتایج فرسایش خاک و سیل، سالیانه 250 میلیون متر مکعب رسوب وارد سدها می شود.
وی با بیان اینکه امسال توزیع اعتبار بر اساس شاخص هایی همچون میزان سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، رسوب، آب و دشت های بحرانی انجام می شود، تصریح کرد: استان های کشور نسبت به امتیازاتی که بر اساس این شاخص ها کسب می کنند، اعتبار دریافت خواهند کرد به طوری که استان های گلستان و مازندران به دلیل تعدد سیل و فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان به علت بحران خشکسالی بیشترین اعتبار را برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دریافت می کنند.
دبیر ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با بیان اینکه با منابع صندوق توسعه ملی به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی این پروژه از تیرماه امسال تاکنون دست یافته ایم، پیش بینی کرد: تا پایان آذرماه اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی و تا پایان اسفند ماه اقدامات بیولوژیکی تمام می شود.
به گفته وی، برای انجام پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در سطح موثر 800 هزار هکتار، نزدیک به 923 کارگاه راه اندازی و 835 پیمانکار جذب شده که به نظر می رسد حدود 5 هزار نفر امسال برای اجرای این پروژه مشغول به کار شوند که علاوه بر اثرات اشتغالزایی، احیای چشمه و قنوات و از بین نرفتن اراضی در شهرستان ها را در پی خواهد داشت.
وی هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را 10 میلیون هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: طبق این برنامه ما باید هر سال در سطح 2 میلیون هکتار این پروژه را اجرا کنیم در حالی که به علت محدودیت بودجه در سال جاری 800 هزار هکتار آن محقق می شود.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نبود تعادل در نظام بودجه و برنامه ریزی برای منابع زیستی، حیاتی و منابع طبیعی را از دلایل تحقق نیافتن برنامه های کلان دانست و گفت: اکنون به مسایل زیر ساختی بیشتر از حفظ منابع پایه به لحاظ تامین منابع مالی توجه می شود.
جزئی به افزایش مشارکت مردمی و خیرین در اجرا و تکمیل پروژه آبخیزداری و آبخوانداری تاکید کرد و افزود: امسال در زمینه مشارکت مردمی در اجرا و تصمیم گیری ها برنامه های خوبی داریم که در تحقق اهدافمان موثر است.
 آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز است، به شکلی که بهره برداری مداوم از این منابع برآورده شود و حوزه آبخیز محدوده‌ای است که آب ناشی از باران و ذوب برف‌ها به یک آبراهه یا رودخانه سرازیر می‌شود. 
اقدامات بیولوژیکی (ایجاد یا تقویت پوشش گیاهی از طریق نهال‌کاری، بذرکاری، کپه‌کاری)، اقدامات مکانیکی (پخش سیلاب، بندخاکی، بندهای رسوبگیر ملاتی، گابیونی و خشکه‌چین)، اقدامات بیومکانیکی (سکوبندی، تراس‌بندی، بانکت‌بندی همراه با تقویت پوشش گیاهی) و اقدامات مدیریتی (حفاظت و قرق، کشاورزی حفاظتی) از جمله فعالیت ها در حوزه آبخیزداری است.