02 بهمن 1397 - 10:12 شناسه خبر: 7404 نسخه چاپی

سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

2 تهدید جدی برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی

2 تهدید جدی برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:
امکانات زیرساختی هنوز فراهم نشده و دولت به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است. از سوی دیگر به دلیل وقفه واردات قطعه و مواد اولیه حیات واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به طور جدی تهدید می شود.

پایگاه خبری اتاق تهران

شهرک های صنعتی استان تهران از مدت ها پیش از فقدان دسترسی کافی به منابع انرژی از جمله برق رنج می برند. با وجود گذشت بیش از شش ماه از طرح این مسائل اما هم چنان مشکلات زیرساختی شهرک ها باقی است. این شهرک ها در زیرساخت های مربوط به برق و گاز و آب و البته بیشتر برق مشکل دارند و آن میزان از برقی که دولت متعهد به تامین آن برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران بوده، فراهم نشده است. هرچند این موضوع به عنوان یک درخواست جدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده اما زیرساخت ها فراهم نشده است. در سال جاری تلاش کردیم با همت بخش خصوصی امکانات را فراهم کنیم تا بعضی واحدها به مدار تولید باز گردند اما میزان بازگشتی ها و از رده تولید خارج شده ها به طور مداوم در نوسان است چراکه وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی در نوسان است. بسیاری از واحدها در شهرک های صنعتی از سال گذشته به مدار تولید بازگشتند اما امسال فعالیت آن ها کمرنگ شده است و از سوی دیگر بعضی واحدها امسال به جمع تولیدکنندگان بازگشتند. به دلیل همین تغییر و تحولات نمی توان آمار دقیق و متقنی از میزان واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرک ها ارائه کرد.

مسلم اینکه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ممکن است کفه تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها در آینده سنگینی کند. با توجه به وقفه ای که در تامین کالا از چین به وجود آمد که بیشتر به دلیل عدم همکاری کونلن بانک ایجاد شد و از سوی دیگر مشکلات مربوط به ترابری و حمل کالا، بسیاری از شرکت ها در ماه های آینده دچار کمبود قطعات مورد نیاز خواهند شد. واحدهایی که قطعات و مواد اولیه مورد نیازشان را از طریق گشایش اعتبار و واردات تامین می کردند در ماه های آینده در معرض خطر بیشتری قرار دارند و  نگرانی در مورد وضعیت آن ها جدی است.