18 اسفند 1397 - 12:28 شناسه خبر: 7467 نسخه چاپی

برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال 2019 رخ داد:

افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی

افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال 2019 رخ داد:
طبق اعلام سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص قیمت مواد غذایی در ماه فوریه سال 2019 نسبت به ماه گذشته با 1.7 درصد افزایش مواجه بوده است. قیمت کلیه مواد غذایی موجود در این شاخص در این ماه با افزایش رخ داده است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات لبنی است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، شاخص قیمت مواد غذایی محاسباتی فائو در ماه فوریه سال 2019 میلادی با 1.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 167.5 واحد رسیده است، ولی با وجود این افزایش هنوز 2.3 درصد نسبت به مقدار مشابه خود در سال گذشته کمتر است. قیمت کلیه محصولات غذایی موجود در این شاخص در ماه فوریه با افزایش قیمت مواجه بوده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات لبنی است.

شاخص قیمت غلات

شاخص قیمت غلات فائو در ماه فوریه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. در میان غلات اصلی ذرت با بیشترین افزایش قیمت رو به رو بوده است. این افزایش قیمت عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت های صادراتی ایالات متحده و به دنبال افزایش نگرانی ها پیرامون اختلال در حمل و نقل کالا رخ داده است. با این وجود قیمت های جهانی گندم به دنبال کاهش فشار تقاضای این محصول سیر نزولی داشته است. قیمت های جهانی برنج در این دوره ثابت بوده اند.

شاخص قیمت روغن نباتی

قیمت های جهانی روغن نباتی نیز در این دوره با 1.8 درصد افزایش نسبت به ماه ژانویه رو به رو بوده اند، به طوری که قیمت های جهانی روغن نباتی به بیشترین میزان خود از ماه اکتبر سال 2018 رسیده است. این افزایش در شاخص قیمت عمدتا تحت تاثیر افزایش در قیمت های جهانی روغن پالم، سویا و افتابگردان بوده است. قیمت های جهانی روغن پالم در این دوره تحت تاثیر کاهش تولید فصلی از جانب کشورهای عمده تولیدکننده همزمان با افزایش تقاضای داخلی این محصول برای سومین دوره متولی روند صعودی داشته است. افزایش قیمت های جهانی روغن های سویا و آفتابگردان نیز عمدتا به دنبال محدودشدن عرضه جهانی این محصولات رخ داده است. از طرفی افزایش قیمت روغن های معدنی نیز در افزایش شاخص قیمت جهانی روغن نباتی نقش داشته است.

شاخص قیمت گوشت

شاخص قیمت گوشت محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو نیز در ماه فوریه 0.7 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته ولی همچنان 4 درصد نسبت به مقدار مشابه خود در سال گذشته کمتر است. قیمت های جهانی گوشت گاو و خوک در این دوره به دنبال افزایش تقاضای وارداتی و محدودیت ذخایر صادراتی گوشت گاو از سوی نیوزلند و گوشت خوک از سوی اتحادیه اروپا، افزایش یافته اند. با این وجود قیمت های جهانی گوشت مرغ به دنبال کاهش سرعت فروش های خارجی با کاهش روبه رو بوده است. قیمت های جهانی گوشت گوسفند نیز در این دوره کاهش یافته است که گویای فراوانی ذخایر صادراتی نیوزلند است.

شاخص قیمت لبنیات

قیمت های جهانی لبنیات در ماه فوریه سال 2019 نسبت به ماه گذشته 5.6 درصد افزایش یافته اند. قیمت های جهانی پودر شیر بدون چربی، پودر شیر کامل، پنیر و کره به ترتیب در این ماه بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند. تقاضای وارداتی بالا به خصوص برای محصولات لبنی اقیانوسیه از مهمترین دلایل افزایش قیمت محصولات شیر بدون چربی، پودر شیر کامل و پنیر محسوب می شود. افزایش قیمت کره نیز عمدتا تحت تاثیر پیش بینی کاهش تولید فصلی منطقه اقیانوسیه بوده است.

شاخص قیمت شکر

قیمت های جهانی شکر نیز در این ماه با 1.2 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته رو به رو بوده اند. این افزایش عمدتا به علت افزایش نگرانی ها از چشم انداز تولید برخی کشورهای عمده تولید کننده این محصول است. پیش بینی میشود تولید شکر هند در دوره 2019/2018 با 5 درصد کاهش نسبت به سال گذشته رو به رو شود. تولید شکر در مناطق مرکزی برزیل نیز در دوره زمانی اکتبر سال 2018 تا ژانویه سال 2019 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت گازوییل در برزیل نیز سبب شده کارخانجات تولید شکر برزیل چغندر قند بیشتری برای تولید اتانول اختصاص دهند که این موضوع نیز به افزایش قیمت های جهانی شکر در این دوره دامن زده است.