03 تیر 1398 - 12:14 شناسه خبر: 7609 نسخه چاپی

سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد:

استان های درگیر با ملخ صحرایی به ۱۰ مورد رسید

 استان های درگیر با ملخ صحرایی به ۱۰ مورد رسید سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد:
سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: با افزایش هجوم ملخ صحرایی به کشور و ورود این آفت به استان ایلام، تعداد استان های درگیر به این آفت به ۱۰ مورد رسید.

ایسنا

به گزارش روز‬ دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی‏، از بهمن ماه گذشته تاکنون با بیش از ۱۷۰ ریزش، سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی کشور به ۶۹۳ هزار و ۷۷۰ هکتار رسید.
‏ تاکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان سیستان و بلوچستان در سطح ۲۰۴ هزار و ۲۵۰ هکتار‏، جنوب کرمان‬ در سطح ۱۴۶ هزار و ۶۷۷ هکتار و استان هرمزگان در سطح ۱۳۹ هزار و ۸۱۵ هکتار انجام شده است.
سطح مبارزه با ملخ صحرایی در استان‌های بوشهر نیز در وسعت ۱۰۱ هزار و ۹۳۰ هکتار، فارس ۴۳ هزار و ۱۲۰ هکتار، خوزستان ۳۸ هزار و ۱۲۳ هکتار، کرمان ۱۱ هزار ۸۰۰ هکتار، کهگیلویه و بویراحمد هفت هزار و ۷۰۰ هکتار، خراسان جنوبی ۳۰۵ هکتار و ایلام ۴۰ هکتار اعلام شده است.

از هشتم بهمن سال گذشته تا تاریخ ۲۸ خرداد امسال تعداد ریزش‌ها ۱۶۵ مورد بوده است.