15 تیر 1398 - 11:15 شناسه خبر: 9627 نسخه چاپی

سازمان خوار و بار و کشاروزی ملل متحد اعلام کرد:

کاهش قیمت های جهانی مواد غذایی پس از 5 ماه افزایش مداوم

کاهش قیمت های جهانی مواد غذایی پس از 5 ماه افزایش مداوم  سازمان خوار و بار و کشاروزی ملل متحد اعلام کرد:
آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی در ماه ژوئن سال 2019 نشاندهنده کاهش قیمت محصولات لبنی و روغن های نباتی و افزایش قیمت غلات، شکر و گوشت است به طوری که شاخص کل مواد غذایی در نهایت در این دوره کاهش یافته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن سال 2019 به طور متوسط 0.3 درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و به مقدار مشابه سال گذشته خود بسیار نزدیک شده است. کاهش قیمت های جهانی لبنیات و روغن های نباتی افزایش قیمت های جهانی غلات، شکر و گوشت را در این دوره خنثی کرده و به روند افزایشی ماه های گذشته شاخص قیمت مواد غذایی پایان داده است.

افزایش بیش از 6 درصدی قیمت های جهانی غلات 

قیمت های جهانی غلات در ماه ژوئن سال 2019 ، با 6.7 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده است که عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت های صادراتی ذرت به دلیل چشم انداز کاهش ذخایر صادراتی ذرت ایالت متحده آمریکا-بزرگترین تولید کننده و صادرکننده ذرت جهان-بوده است. قیمت های جهانی گندم نیز در این دوره به دنبال افزایش نااطمینانی ها از تولید این محصول، افزایش یافته است. قیمت های جهانی برنج اما در این دوره با ثبات نسبی همراه بوده است.

کاهش قیمت های جهانی روغن نباتی به پایین ترین میزان خود از دسامبر 2018

قیمت های جهانی روغن نباتی اما در ماه ژوئن سال 2019 با 1.6 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و به پایین ترین مقدار خود از ماه دسامبر سال 2018 رسیده است. این کاهش عمدتا تحت تاثیر کاهش در قیمت های جهانی روغن پالم و روغن سویا بوده است؛ کاهش در قیمت های جهانی روغن پالم در این دوره تحت تاثیر کاهش در تقاضای وارداتی و چشم انداز افزایش تولید فصلی  از سوی کشورهای عمده صادرکننده این محصول بوده است. قیمت های جهانی روغن سویا نیز به دنبال تقویت انتظارات از عرضه بالای جهانی این محصول کاهش یافته است.  قیمت های جهانی روغن آفتابگردان  و کلزا در این دوره افزایش یافته اند؛ تقاضای وارداتی بالا و افزایش نگرانی ها از شرایط کشت محصول در کشورهای عمده تولید کننده به ترتیب دلایل اصلی افزایش قیمت های جهانی روغن آفتابگردان و روغن سویا محسوب میشوند.

کاهش 12 درصدی قیمت های جهانی لبنیات

قیمت های جهانی لبنیات نیز در ماه ژوئن 2019 با 11.9 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده است اما همچنان 9.4 درصد نسبت به مقدار مشابه خود در سال گذشته بالاتر است. در این ماه تمامی چهار محصول لبنی موجود در این شاخص با کاهش قیمت مواجه بوده اند به طوریکه بیشترین کاهش قیمت مربوط به کره و پنیر بوده است. علت عمده این کاهش قیمت ها افزایش ذخایر صادراتی محصولات لبنی و کاهش تقاضای وارداتی بوده است.

شیوع تب آفریقایی عامل افزایش قیمت های جهانی گوشت 

قیمت های جهانی گوشت اما در این دوره 1.5 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اند. قیمت های جهانی گوشت گوسفند، خوک و مرغ در ماه ژوئن به علت تقاضای وارداتی بالا بالاخص از سوی آسیای شرقی، با افزایش مواجه بوده اند؛ شیوع تب آفریقایی در مناطق آسیای شرقی تولید داخلی گوشت در این مناطق را کاهش داده است. این درحالی است که تقاضای وارداتی برای گوشت گاو در این دوره بسیار بالا بوده اما قیمت های جهانی این محصول به دنبال وفور ذخایر صادراتی آن از سوی منطقه اقیانوسیه ثابت مانده است.

تقویت پول برزیل قیمت های جهانی شکر را افزایش داد

قیمت های جهانی شکر نیز در ماه ژوئن 2019 با 4.2 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده اند. قیمت های شکر در این دوره تا حد زیادی تحت تاثیر  تقویت ارزش پول ملی برزیل در مقابل دلار آمریکا بوده است. تقویت ارزش پول ملی برزیل سبب شده تولید کنندگان داخلی این کشور تبدیل چغندر قند به اتانول و فروش در بازارهای داخلی را به صادرات شکر ترجیح دهند. کاهش صادرات شکر از سوی اتحادیه اروپا نیز در افزایش قیمت شکر در این دوره موثر بوده است.