19 شهریور 1396 - 10:17 شناسه خبر: 6367 نسخه چاپی

سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارش داد؛

شاخص کل قیمت مواد غذایی به آرامی کاهش یافت

شاخص کل قیمت مواد غذایی به آرامی کاهش یافت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارش داد؛
شاخص قیمت مواد غذایی محاسباتی سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی از گروه های اصلی مواد غذایی، به دنبال کاهش قیمت های جهانی غلات، شکر و گوشت، کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه میلادی آگوست (مرداد و شهریور) به طور متوسط 176/6 واحد برآورد شده که 2/3 واحد (1/3 درصد) نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. با این وجود همچنان نسبت به ماه مشابه سال قبل، 10 واحد (6 درصد) بیشتر است. کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آگوست به دلیل کاهش قیمت گروه­های غلات، شکر و گوشت بوده است به طوری که افزایش قیمت­های جهانی روغن نباتی ولبنیات نتوانسته این کاهش قیمت را جبران کند و در نهایت به کاهش شاخص کل منجر شده است.

شاخص قیمت غلات فائو

شاخص قیمت غلات فائو در ماه آگوست با 9 واحد (5/4درصد) کاهش نسبت به ماه قبل، به طور میانگین 153/4 واحد بوده است. پس از سه ماه پیاپی افزایش قیمت، قیمت­های جهانی غلات در ماه آگوست تحت تاثیر افزایش عرضه جهانی این محصولات، کاهش یافتند؛ قیمت جهانی گندم به دلیل چشم انداز مثبت تولید این محصول، به خصوص از جانب تولیدکنندگان عمده آن در دریای سیاه، 8 درصد کاهش یافته است. قیمت صادراتی بیشتر انواع غلات در این دوره به علت وجود ذخایر فراوان صادراتی، بخصوص ذرت آمریکای جنوبی، در این دوره کاهش یافته است. قیمت­های جهانی برنج اما در این دوره بدون تغییر بوده است؛ که علت آن خنثی شدن کاهش تقاضای واردات این محصول با ذخایر رو به کاهش آن در آستانه ورود محصول جدید به بازار، بوده است.

شاخص قیمت روغن نباتی فائو

شاخص قیمت روغن نباتی فائو در ماه  میلادی آگوست به طور میانگین 164/4 واحد بوده است؛ پس از دو ماه متوالی کاهش، این شاخص نسبت به ماه قبل 4/1 واحد (2/5 درصد) افزایش داشته است که این افزایش عمدتا به دلیل افزایش در قیمت های جهانی روغن پالم و دیگر روغن­های اصلی بوده است؛ افزایش قیمت­های جهانی روغن پالم عمدتا به دلیل تولید پایینتر از انتظار این محصول در کشورهای آسیای جنوب شرقی و تقاضای وارداتی بدون تغییر ان، بوده است که فشار تقاضای این محصول به خصوص در مالزی را به همراه داشته است.

در همین زمان قیمت­های جهانی سویا، در نتیجه تعدیل در سیاست­های وارداتی بیودیزل­ها توسط ایالات متحده، افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت­های جهانی روغن هسته انگور و روغن آفتابگردان به علت موجودی جهانی پایینتر از انتظاری که داشته­اند، با افزایش قیمت مواجه شده­اند.

شاخص قیمت لبنیات فائو

شاخص قیمت لبنیات فائو در ماه آگوست به طور میانگین 219/7 واحد بوده است که نسبت به ماه قبل 3/1 واحد (1/4 درصد) افزایش داشته است. گرچه شاخص قیمت لبنیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 62 واحد (42 درصد) افزایش یافته است، هنوز نسبت به بیشترین مقدار خود در ماه فوریه سال 2014، 20 درصد کمتر است. قیمت­های جهانی کره و پودر شیرکامل در این دوره به علت کاهش ذخایر صادراتی در نتیجه افزایش تقاضای داخلی این محصول در اروپا و آمریکای شمالی، افزایش داشته­اند. بالعکس، قیمت­های جهانی پودر شیر بدون خامه در نتیجه افزایش ذخایر صادراتی مورد انتظار، روند نزولی داشته است. بازار جهانی پنیر اما در این دوره شاهد ثبات بوده است.

شاخص قیمت گوشت فائو

شاخص قیمت گوشت در ماه آگوست به طور میانگین 172/4 واحد بوده است که نسبت به ماه قبل 1/2 واحد (1/2 درصد) کاهش یافته است. درحالی که قیمت­های جهانی گوشت گاو در این دوره کاهش یافته­، قیمت­ گوشت خوک، گوسفند و مرغ به طورنسبی بدون تغییر باقی مانده است. کاهش قیمت­های جهانی گوشت گاو عمدتاً به علت افزایش ذخایز صادراتی استرالیا و افزایش ذخایز داخلی مورد انتظار ایالات متحده بوده است. قیمت­های جهانی گوشت گوسفند، خوک و مرغ به علت کفایت عرضه این محصولات نسبت به تقاضای وارداتی آنها، بدون تغییر بوده است.

شاخص قیمت شکر فائو

شاخص قیمت شکر فائو در ماه آگوست با 3/6 واحد (1/7درصد) کاهش نسبت به ماه قبل، به طور متوسط 203/9 واحد بوده است. قیمت­های جهانی شکر از ابتدای سال میلادی روند نزولی داشته­اند؛ علت اصلی کاهش این شاخص در این دوره اما چشم­انداز مثبت تولید شکر در کشورهای عمده تولیدکننده این محصول یعنی برزیل، تایلند و هند، گزارش شده است. تقاضای پایین جهانی که بخشی از آن به دلیل اعمال تعرفه­های وارداتی از جانب چین و هند است، نیز در کاهش قیمت­های جهانی شکر موثر بوده­ اند.