23 آبان 1396 - 10:30 شناسه خبر: 6555 نسخه چاپی

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن، برگزار شد.

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن، برگزار شد.
با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی عادی در تاریخ 96/07/24، اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن، انتخاب شدند.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن با حضور نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مجمع عادی این انجمن در تاریخ   96/07/24 با حضور 25 نماینده از 28 شرکت عضو، برگزار شد.

اعضای هیات مدیره و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره:

علی کشتکاران مدیر عامل شرکت پارس خوشه پرداز

محسن کشتکاران مدیرعامل شرکت نشاسته ممتاز  فرادانه

محمدرضا عربزاده مدیرعامل شرکت ارین گلوگز

امیرحسین صداقی مدیرعامل شرکت گلوکزان

امیرمسعود جواهریان مدیرعامل شرکت زرین ذرت شاهرود

سیدمحمدتقی نقوی مدیرعامل شرکت شهدینه آران

سعید امینی مدیرعامل شرکت آردینه

اعضای علی البدل:

سیدعلی پاکدامن مدیرعامل شرکت کشت و صنعت گناباد

قاسم هدائیان مدیرعامل شرکت نشاسته ایران

امیرمحمد جلیلی پور علیشاه مدیرعامل شرکت چی چست گلوکز

بازرسان:

مجتبی جعفرپیشه مدیرعامل شرکت ارد آذین

حسین مرادزاده مدیرعامل شرکت نمونه طوس بعنوا بازرس علی البدل

همچنین در اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ 96/08/10 در مشهد مقدس، ترکیب اعضای هیات مدیره این انجمن به شرح زیر تایین شد.

محسن کشتکاران، رئیس هیات مدیره

امیرحسین صداقی، نایب رئیس هیات مدیره

امیرمسعود جواهریان، خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره 

علی کشتکاران، عضو اصلی هیات مدیره

محمدرضا عربزاده، عضو اصلی هیات مدیره

سیدمحمدتقی نقوی، عضو اصلی هیات مدیره

سعید امینی، عضو اصلی هیات مدیره

محمدرسول مصائبی، دبیر انجمن