روایت بانک مرکزی از تحولات بازار خوراکی‌ها در هفته نخست ماه مبارک رمضان
سید فرزاد طلاکش، دبیر انجمن تخم مرغ شناسنامه دار: تخم‌مرغ ایران برای صادرات به قطر گران است
 نقش وزارت جهاد کشاورزی در گران شدن سفره مردم
محمد مرتضوی و احمد صادقیان از چشم‌اندازهای صنعت غذا و نقش‌آفرینی در توسعه پایدار می‌گویند رشد پایدار، میوه صنعت غذای ایران