گفت‌وگو با رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران سهم صنایع لبنی در توسعه صادرات غیرنفتی
فعالان صنعت غذا درنشست با فراکسیون صنایع غذایی مجلس؛ مالیات بر ارزش افزوده معضل صنعت غذای کشور است