تحویل ۷۸ هزار تن ذرت به مرغداران طلبکار واردات ۱۰ هزار تن تخم‌مرغ از ترکیه
مردم کالباس را ورقه‌ای می‌خرند!  تعطیلی ۱۰ درصد واحدهای فرآورده گوشتی
آیا سهمیه نهاده مرغداران کاهش یافته است؟  قیمت تخم مرغ شانه ای 55 هزار تومان