نرخ غیررسمی بازار مرغ را بی ثبات می‌کند
 مرغداران خواهان افزایش قیمت مرغ شدند
 تولید آب بسته بندی، یک دهم ظرفیت
تعداد استان‌های پرورش‌دهنده به ۵ افزایش یافت  پرورش کروکودیل اولویت‌ سازمان شیلات نیست