صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت: مسائل غیرواقعی را به صنعت محصولات پروتئینی نسبت می‌دهند؛  با مخالفان مناظره می‌کنم
اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو: سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد تفاهم استاندارد با سازمان غذا و دارو بر سر انتخاب مسئول فنی، نمونه‌برداری و نتیجه آزمون مشترک