صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت: مسائل غیرواقعی را به صنعت محصولات پروتئینی نسبت می‌دهند؛  با مخالفان مناظره می‌کنم