رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری امضای تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد اعلام کرد رفع موازی‌کاری‌ها منجر به کاهش هزینه‌‌های تولیدکنندگان می‌شود