مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو : سامانه جامع غذا و دارو امسال عملیاتی می شود
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی محصولات غذایی با منشا گیاهی سازمان غذا و دارو: رسانه های غیر تخصصی اطلاعات غلط ندهند؛ کنسروها نیازی به مواد نگهدارنده ندارند