اداره نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو: سیلوهای نگهداری گندم مشمول اخذ پروانه های بهداشتی هستند
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد تفاهم استاندارد با سازمان غذا و دارو بر سر انتخاب مسئول فنی، نمونه‌برداری و نتیجه آزمون مشترک
رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری امضای تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد اعلام کرد رفع موازی‌کاری‌ها منجر به کاهش هزینه‌‌های تولیدکنندگان می‌شود