مهدی خان محمدی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی نان سحر: تلاش برای تولید نان صنعتی خوش قیمت
سفیر ایران در لندن خبر داد 12 گروه پیشنهادی اروپا برای مرحله اول اجرای اینستکس
رئیس سازمان ملی استاندار ایران خبر داد: تدوین ۱۳ هزار استاندارد در پنج سال اخیر
وزیر جهاد کشاورزی: 90 درصد گوشت قرمز در کشور تولید می شود