استقرار قرنطینه گیاهی در گمرک‌ها ضروری است  از بین رفتن ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به دلیل آفات